Cena: 1890,- Kč

Vzdělávací program je zaměřen na aktuální ustanovení nového zákona o zadávání veřejných zakázek. Výklad je členěn do šesti bloků v celkovém rozsahu 6 hodin. Jde zejména o vymezení pravidel a procesů zadávání veřejných zakázek, zásady postupu podle příslušného zákona, možnosti a rizika nové právní úpravy, včetně praktického dopadu nové legislativy v praxi a nástin možných řešení souvisejících s praktickým využitím.

Cílovou skupinou jsou úředníci, vedoucí úředníci a vedoucí úřadu územně správních celků, podílející se na výkonu a plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územně správních celků podle zvláštních předpisů.

  1. obecná ustanovení, základní zákonné předpoklady pro zadávací řízení
  2. režim zadávání veřejných zakázek, limity
  3. kvalifikace, změny
  4. hodnocení nabídek, výběr dodavatele
  5. řízení ÚOHS
  6. praktické dopady-řešení problému, diskuse

Lektor:

Mgr. Vlastimil CALABA