Cena: 1890,- Kč

DOPLNIT

Cílovou skupinou jsou úředníci, vedoucí úředníci a vedoucí úřadu územně správních celků, podílející se na výkonu a plnění úkolů v samostatné nebo přenesené působnosti územně správních celků podle zvláštních předpisů.

  1. DOPLNIT

Lektor:

DPOLNIT