Školení bezpečnostních systémů.

Seminář – Vyřizování stížností a petic.

Školení o novém zadávání veřejných zakázek.

Školení BOZP, řidičů a vedoucích pracovníků.

Školení – Řízení rizik.

Jak se připravit na novou tarifní soustavu v elektroenergetice.

Školení referenčních a profesních řidičů.